best free website creator

คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

อาจารย์ ฟีลิป โพ้ป และครอบครัว

ติดต่อทาง Facebook : คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

ที่อยู่ของคริสตจักร

คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช
454 หมู่ 10 ถนนคลองส่งน้ำ
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ติดต่อกับคริสตจักร

หมายเลขโทรศัพย์ (096) 090-0014


เชิญมาร่วมประชุมกับพวกเรา

วันอาทิตย์ เวลา 09.30-12.00 น.

วันพุธ เวลา 19.00-20.30 น.

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคน
ทั้งผู้ใหญ่ อนุชน และเด็กๆ